Leveringsvoorwaarden

Wij hanteren de ICT~Office voorwaarden, die algemeen in de ICT branche toegepast worden.
Deze voorwaarden zijn de opvolger van de FENIT voorwaarden.

De voorwaarden kunt u hier downloaden.

De ICT~Office voorwaarden bestaan uit een aantal modulen, per type dienstverlening.
In onze voorwaarden zijn de volgende modules opgenomen:
  • Algemeen
  • Module 1: Licentie voor programmatuur*
  • Module 2: Ontwikkeling van programmatuur
  • Module 3: Onderhoud van programmatuur
  • Module 4: Application service provision, software as a service en computerservice
  • Module 5: Ontwikkeling en onderhoud van een website
  • Module 6: Webhosting

* in module 1 staat aangegeven dat programmatuur standaard eigendom van Edoburu blijft. Hierop zullen we - indien nodig - een uitzondering     maken.